Η φιλοσοφία μας

Στην Top Dogs πιστεύουμε πως το σημαντικότερο στην εκπαίδευση του σκύλου σας, είτε πρόκειται για υπακοή είτε για διόρθωση συμπεριφοράς, είναι μια υγιής σχέση μεταξύ σκύλου και ιδιοκτήτη. Τα περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς οφείλονται στην ανασφάλεια που νιώθει ο σκύλος σας σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Πολλά πράγματα που για εμάς είναι δεδομένα, για τον σκύλο είναι άγνωστα και του προκαλούν μια σειρά από ανεπιθύμητες συμπεριφορές κάτι τελείως φυσιολογικό καθώς στη φύση του ο σκύλος θα ζούσε τελείως διαφορετικά από ό,τι σε ένα αστικό περιβάλλον.

Προτεραιότητα μας επομένως είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ σας, όπου εσείς σε ρόλο καθοδηγητή θα δημιουργήσετε στον σκύλο σας το αίσθημα της ασφάλειας συμβιώνοντας αρμονικά για πολλά χρόνια. Όπως ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και μαθαίνει με τον δικό του τρόπο, έτσι και ο κάθε σκύλος θα πρέπει να αξιολογείται μεμονωμένα και να έχει το δικό του προσωπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Για εμάς η εκπαίδευση του σκύλου σας δεν βασίζεται μόνο σε μια τεχνική ή μόνο σε μια θεωρία. Αντίθετα, εφαρμόζουμε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και προγραμμάτων εκπαίδευσης δίνοντας σε εσάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον λιγότερο δυνατό χρόνο. Το βασικότερο όμως στην εκπαίδευση είναι ότι μαθαίνουμε σε εσάς πώς να χειρίζεστε τον σκύλο σας, όπως να διαβάζετε σωστά τη γλώσσα του σώματος και να είστε σε θέση να κερδίζετε την προσοχή του.

Εξάλλου ένας καλά εκπαιδευμένος σκύλος συνοδεύεται πάντα από έναν εξίσου καλά εκπαιδευμένο χειριστή!

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;